Maak discipelen!

Data en onderwerpen

Hieronder vind je een voorbeeld van de gegevens voor een typisch seizoen van opleidingen inclusief de bijbehorende leerdoelen.  Van elke onderwijsavond ontvang je een hand-out. Op deze manier kun je een mooi document voor jezelf aanleggen. Ieder onderwerp wordt behandeld in twee avonden.

Onderwerpen


Prediker:  
Ecclesiologie (kerkkunde)
Homiletiek (predikkunde)
Hermeneutiek (interpreteren van de Bijbel en studiemethoden)
Bibliologie (de herkomst, integriteit, betrouwbaarheid van de Bijbel) Pneumatologie (studie van de Heilige Geest, functioneren in de gaven)

Bediening:
Kerk structuur, kerk planten en kerkgroei
Effectief pastoraat
Eschatologie
Bevrijdingsbediening (satan, demonen en engelen)
De Genezingsbediening
Gebed met resultaat

Leiderschap:
Roeping en hoe kom ik daar
De wet van nederigheid en promotie
Koninkrijk dynamiek
Financieel management; Spreker Ruben Messak
Relatie vergeving, vervolging en wraak
Huwelijk en bediening

Leerdoelen:


Leerdoelen Prediker:

1. Ecclesiologie (kerkkunde)
a) Verschillende vormen van kerkleiderschap.
b) Waar komt gezag vandaan in de Nieuw Testament kerk.
c) Wat betekend het ‘eren van de profeet’?
d) Wat is de betekenis van de sacramenten?

2. Homiletiek (predikkunde)
a) Communicatie: gedachten uitwisselen.
b) Een boodschap die impact heeft.
c) Presenteren, spreken en preken.

3. Hermeneutiek (interpreteren van de Bijbel en studiemethoden)
a) De noodzaak en de basis regels voor de hermeneutiek.
b) Door welke bril vertaal je de Bijbel?
c) Voorbeelden van goed en slechte hermeneutiek.

4. Bibliologie (Herkomst, integriteit, betrouwbaarheid van de Bijbel)
a) Stilstaan bij de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel.
b) De betrouwbaarheid van de Bijbel.
c) Waarom raakt de Bijbel mensen zo?

5. Pneumatologie (de studie van de Heilige Geest).
a) De profetische cultuur.
b) Het prediken onder de zalving.
c) Het functioneren in de gaven.

Leerdoelen Bediening:

 

1. Kerkstructuur, Kerk planten en kerkgroei.

a) De reden en de ruimte voor het planten van kerken.
b) Welke fases maakt een kerkplant mee?
c) Hoe bevorder je kerkgroei?
e) De grote opdracht van Jezus Christus aan Zijn kerk
f) Hoe gaan wij dat doen?
g) Team dynamiek.

2. Effectief pastoraat.
a) Pastorale verantwoordelijkheid die je draagt naar gemeenteleden.
b) Het verschil tussen psychologie en Bijbels pastoraat.
c) Zaaien en oogsten en de macht van de tong.

3. Eschatologie (eindtijdsleer).
a) Een overzicht van de meest bekende eindtijd theorieën.
b) Futuristen en Preteristen
c) Hoe ga je met deze verschillende theorieën om zonder ruzie te maken?

4. Bevrijdingsbediening.
a) Wat is de rol van engelen in ons dagelijks bestaan?
b) Wie is satan, zijn rol en zijn doelen?
c) wat zijn demonen en hoe werken zij?
d) hoe bevrijd je iemand?

5. De Genezingsbediening.
a) Verschillende manieren van genezing.
b) Gods wil.
c) De genezingsbediening.

6. Gebed met resultaat
a) Bijbelse gebeden.
b) Effectief gebed.
c) soorten gebeden.

Leerdoelen Leiderschap:

 

1. Roeping en hoe kom ik daar.
a) Bijbelse voorbeelden.
b) Persoonlijke roeping.
c) Ontwikkel je roeping.

2. De wet van nederigheid en promotie.
a) Wat is nederigheid en hoe kom ik daar?
b) Hoe kijkt God naar nederigheid en hoe reageert Hij daarop?
c) Bijbelse voorbeelden van mensen die nederig waren.

3. Koninkrijk dynamiek
a) Om te begrijpen wat het is een hemelse identiteit te onderhouden
b) Om de realiteiten te begrijpen van je nieuwe identiteit in Christus
c) Om de relatie te begrijpen tussen geloof en hoop.
d) om te begrijpen hoe om je bestemming te vervullen.

4. Financieel Management
a) Hoe ga je wijs om met kerk geld?
b) Hoe ga je om met tekorten en overvloed?
c) Hoe blijf je vrij van manipulatie en hebzucht?
d) Wat is de plaats van financieel onderwijs in de gemeente?
e) Fiscale verantwoording ten opzichte van de overheid

5. Relatie, vergeving, vervolging en wraak.
a) De spelregels van verschillende soorten relaties.
b) Hoe blijf ik vrij van bitterheid, ruzie en wraak?
c) Vervolging omwille van het evangelie.

6. Huwelijk en bediening.
a) Roeping en de eenheid in het huwelijk.
b) Prioriteiten.
c) Je erfenis.